Περιγραφή

•Υβρίδιο πεπονιού τύπου Italian Cantaloupe yellowing αρωματικό με πολύ καλή γεύση
•Καρπός με πολύ καλό μέγεθος, σχήμα στρογγυλό και καλή διατηρησιμότητα
•Ζωηρό φυτό με πολύ καλή συμπεριφορά για καλλιέργεια σε μεσο-όψιμες φυτεύσεις
•Πολύ καλή αντοχή στο ωίδιο και στην αφίδα
•Υψηλα επίπεδα Brix και καρποί βάρους 1,3 - 1,6 kg

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1,2/Px (ex Sf):1 Px (ex Sf):2, 3, 5, 3.5/Ag