Περιγραφή

•Πεπόνι τύπου Galia για πρώιμες φυτεύσεις σε τούνελ
•Βάρος καρπών 2 - 2,7 kg ακόμη και νωρίς την άνοιξη
•Παρά το μεγάλο μέγεθος διατηρεί την ποιότητα του καρπού
•Ζωηρό φυτό και την πιο υψηλή παραγωγή στην πρώιμη φύτευση

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1 Px (ex Sf):2, 3, 5