Περιγραφή

•Πεπόνι τύπου Galia για πρώιμες φυτεύσεις θερμοκηπίου
•Καλό μέγεθος, ιδανικό για κατακόρυφες καλλιέργειες
•Πολύ καλή γεύση με σχήμα καρπού οβάλ

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1 Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2, 5