Περιγραφή

Πεπόνι τύπου Galia για πρώιμες φυτεύσεις θερμοκηπίου. Καλό μέγεθος, ιδανικό για κατακόρυφες καλλιέργειες. Πολύ καλή γεύση με σχήμα καρπού οβάλ.

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1 Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2,5