Περιγραφή

•Πεπόνι τύπου Galia για πρώιμες φυτεύσεις θερμοκηπίου
•Καλό μέγεθος, ιδανικό για κατακόρυφες καλλιέργειες
•Πολύ καλή γεύση με σχήμα καρπού οβάλ

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1 Gc:1/Px:2, 5