Περιγραφή

•Πεπόνι τύπου Galia Long shelf life με υψηλά Brix
•Ζωηρής ανάπτυξης φυτό με πολύ υψηλή παραγωγή
•Καρποί βάρους 1,5 - 2 kg με πολύ καλό διχτύωμα

Ανθεκτικότητες

MNSV/Fom:0,1 Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2, 5