Περιγραφή

•Υβρίδιο πεπονιού τύπου Harper ESL πρώιμο
•Μεγάλο μέγεθος καρπού και πολύ καλό διχτύωμα
•Έντονο πορτοκαλί χρώμα εσωτερικά και καλή διατηρησιμότητα
•Μεγάλη ομοιομορφία στα μεγέθη των καρπών με βάρος 2 - 2,6 kg

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1,2 Px (ex Sf):2,3