Περιγραφή

Πεπόνι τύπου Galia για φυτεύσεις μεσοπρώιμες. Πολύ καλή καρπόδεση με καρπούς στα 2 kg. Ομοιόμορφα μεγέθη με σχήμα καρπού ελαφρώς οβάλ.

Ανθεκτικότητες

MNSV/Fom:0,1 Px (ex Sf):2,5