Περιγραφή

•Πεπόνι τύπου Galia για φυτεύσεις μεσοπρώιμες
•Πολύ καλή καρπόδεση με μέσο βάρος καρπού 2 kg
•Ομοιόμορφα μεγέθη με σχήμα καρπού ελαφρώς οβάλ

Ανθεκτικότητες

MNSV/Fom:0,1 Px (ex Sf):2, 5