Περιγραφή

•Υβρίδιο πεπονιού τύπου Italian Cantaloupe LSL με οβάλ σχήμα καρπού
•Μεγαλύτερο μέγεθος από το Guban και πιο πρώιμο
•Έντονο πορτοκαλί χρώμα σάρκας, εσωτερικά του καρπού ο χώρος των σπόρων είναι μικρός
•Ισορροπημένο φυτό, μπορεί να καλλιεργηθεί και στο θερμοκήπιο με μεσοπρώιμες φυτεύσεις αλλά και υπαίθρια

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1,2 Px (ex Sf):2, 3, 5, 3.5/Ag