Περιγραφή

Πεπόνι τύπου Charentais αρωματικό. Καλή καρπόδεση ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ζωηρό φυτό με καλή αντοχή στις ασθένειες του φυλλώματος. Καλλιέργεια για πρώιμες φυτεύσεις με κάλυψη.

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1,2 Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2, 3, 5