Περιγραφή

•Πεπόνι τύπου Piel de Sapo με εξαιρετική διατηρησιμότητα
•Υψηλά Brix με βάρος καρπών 2 - 3,5 kg
•Ομοιόμορφους καρπούς με επιδερμίδα πιο λεία

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1 Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2, 5/Ag