Περιγραφή

Πεπόνι τύπου Piel de Sapo με εξαιρετική διατηρησιμότητα. Υψηλά Brix και με μέσο βάρος καρπών 3 kg. Ομοιόμορφους καρπούς με επιδερμίδα πιο λεία.

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1 Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2,5/Ag