Περιγραφή

•Υβρίδιο πεπονιού τύπου Charentais yellowing αρωματικό με πολύ καλή γεύση
•Καρπός με πολύ καλό μέγεθος και έντονο διχτύωμα
•Φυτό με πολύ καλή συμπεριφορά για καλλιέργεια σε όψιμες φυτεύσεις και συγκεντρωμένη παραγωγή σε σύντομο διάστημα
•Αντοχή στο Fusarium 1-2
•Υψηλά επίπεδα Brix και καρποί βάρους 0,9 - 1,2 kg

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1,2 Fom:1.2/Px (ex Sf):2, 5/Ag