Περιγραφή

•Υβρίδιο πεπονιού τύπου Jaune Canari LSL, ιδανικό για εξαγωγή
•Ζωηρό φυτό με πολύ καλή καρπόδεση και συνέχεια στην παραγωγή
•Υψηλά επίπεδα Brix και βάρος καρπού 1,3 - 2 kg
•Πολύ καλή συμπεριφορά στα καφέ στίγματα της επιδερμίδας

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1 Px (ex Sf):2, 3, 5