Περιγραφή

•Πεπόνι τύπου Jaune Canari με σχήμα καρπού ελαφρώς οβάλ
•Πολύ καλή ποιότητα καρπού με μέσο βάρος 1,8 kg
•Λευκό χρώμα σάρκας με επιδερμίδα καρπού πιο λεία
•Ζωηρό φυτό με συνέχεια στην καρπόδεση και αντοχή στις ασθένειες (ωίδιο)

Ανθεκτικότητες

Fom:0,2 Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2, 5