Περιγραφή

Mέτρια πρωιμότητα, για υπαίθρια καλλιέργεια αποτελεί ένα από τα κλασικά προϊόντα με πολυετή παρουσία στην αγορά. Η γεύση και η αντοχή στο χωράφι αποτελούν το κύριο πλεονέκτημά του.

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1 Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2,5