Περιγραφή

•Το κλασικό πεπόνι τύπου Galia
•Πολύ καλή καρπόδεση με βάρος καρπών 2 - 3 kg
•Αρωματικό και συνιστάται για όψιμες καλλιέργειες

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1 Gc:1/Px:2, 5