Περιγραφή

Το κλασικό πεπόνι τύπου Galia. Πολύ καλή καρπόδεση με καρπούς πάνω από 2,5 kg. Αρωματικό και συνιστάται για όψιμες καλλιέργειες.

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1 Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2,5