Περιγραφή

•Πεπόνι τύπου Ananas με μεγάλο μέγεθος
•Λευκή σάρκα με πρώιμη ωρίμανση
•Υψηλή παραγωγή με ομοιόμορφο σχήμα καρπού
•Άρωμα και γεύση

Ανθεκτικότητες

Px (ex Sf):2, 5