Περιγραφή

Πεπόνι τύπου Ananas με μεγάλο μέγεθος. Λευκή σάρκα με πρώιμη ωρίμανση. Υψηλή παραγωγή με ομοιόμορφο σχήμα καρπού. Άρωμα και γεύση.

Ανθεκτικότητες

Px (ex Sf):2,5