Περιγραφή

•Υβρίδιο πεπονιού τύπου Charentais LSL με έντονα πορτοκαλί σάρκα
•Ζωηρό φυτό με πολύ καλή καρπόδεση στην πρώιμη φύτευση και στις χαμηλές θερμοκρασίες
•Αντοχή στην αφίδα και υψηλή διατηρησιμότητα
•Εσωτερικά μικρός χώρος στην περιοχή των σπόρων και καρποί βάρους 1,3 - 2 kg

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1,2 Px:2, 3, 5/Ag