Περιγραφή

•Υβρίδιο πεπονιού τύπου Caribbean με το μεγαλύτερο μέγεθος
•Τραγανή σάρκα, υψηλά επίπεδα Brix και μικρό εσωτερικό χώρο σπόρων
•Ανθεκτικότητα σε ωίδιο και περονόσπορο
•Υπαίθρια καλλιέργεια και πρώιμη συγκομιδή

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1 Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2,3,5