Περιγραφή

•Υβρίδιο πεπονιού τύπου Caribbean LSL με πιο ζωηρό φυτό
•Καρπός με έντονο πορτοκαλί χρώμα και καλύτερη γεύση
•Καρποί βάρους 1,2 - 1,6 kg, ιδανικοί για την κατηγορία retail markets
•Υψηλά επίπεδα Brix και πλήρες σε ανθεκτικότητες

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1,2 Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):1-4/Ag