Περιγραφή

Πεπόνι τύπου Piel de Sapo με εξαιρετική διατηρησιμότητα για εξαγωγή. Υψηλά Brix και με μέγεθος καρπών στα 2,5 kg. Τραγανή υφή σάρκας και χρώματος λευκή. Επιδερμίδα με έντονη ράβδωση.

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1,2 Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2,5/Ag