Περιγραφή

•Πεπόνι τύπου Piel de Sapo με εξαιρετική διατηρησιμότητα για εξαγωγή
•Υψηλά Brix με βάρος καρπών στα 2 - 3,5 kg
•Τραγανή υφή σάρκας και χρώματος λευκή
•Επιδερμίδα με έντονη ράβδωση

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1,2 Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2, 5/Ag