Περιγραφή

Πεπόνι τύπου Charentais αρωματικό. Καλύτερη διατηρησιμότητα. Ζωηρό φυτό με καλή αντοχή στις ασθένειες του φυλλώματος και ανεκτικότητα στην αφίδα. Καλλιέργεια για πρώιμες φυτεύσεις με κάλυψη.

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1,2 Px (ex Sf):2, 5/Ag