Περιγραφή

•Υβρίδιο πεπονιού τύπου Charentais yellowing αρωματικό με έντονο πορτοκαλί χρώμα σάρκας
•Καρπός με πολύ καλό μέγεθος και έντονο διχτύωμα
•Φυτό με πολύ καλή συμπεριφορά για καλλιέργεια σε πρώιμες φυτεύσεις και μεγάλο παράθυρο συγκομιδής
•Αντοχή στο Fusarium 1-2
•Υψηλά επίπεδα Brix και καρποί βάρους 0,9 - 1,2 kg

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1 Fom:1.2/Px (ex Sf):2, 3, 5/Ag