Περιγραφή

•Πεπόνι τύπου Galia με εξαιρετική ποιότητα καρπού
•Καλό διχτύωμα με μέσο βάρος καρπού 1,5 kg
•Πολύ παραγωγικό, ιδιαίτερα στις όψιμες φυτεύσεις, με καλές ανθεκτικότητες

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1,2 Gc:1/Px:2, 5