Περιγραφή

Πεπόνι τύπου Galia με εξαιρετική ποιότητα καρπού. Καλό διχτύωμα με μέσο βάρος καρπού 1,5 kg. Πολύ παραγωγικό, ιδιαίτερα στις όψιμες φυτεύσεις, με καλές ανθεκτικότητες.

Ανθεκτικότητες

Fom:0,1,2 Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2,5