Περιγραφή

Σφιχτό κεφάλι με βάρος κοντά στο 1 kg. Μονοκέφαλο αλλά και με «παραπούλια». Για καλλιέργεια αυστηρά από 20 Ιανουαρίου - τέλη Μάρτη. Δεν κάνει για φθινόπωρο λόγω του μεγάλου άνθους, αλλά μπορεί να καλλιεργηθεί για κοπή μέσα στο καλοκαίρι σε ορεινά, ημιορεινά μέρη. Κύκλος καλλιέργειας μετά τη μεταφύτευση 65-95 ημέρες.

Ανθεκτικότητες

Foc:1