Περιγραφή

•Φυτό τύπου Nilo με ποιοτικούς μαύρους καρπούς
•Καρπός με πιο πράσινο κάλυκα και χωρίς αγκάθι
•Διατηρεί το χρώμα και κατά την περίοδο του καλοκαιριού