Περιγραφή

•Φυτό με ισορροπημένη ανάπτυξη με καλύτερη καρπόδεση
•Μεγάλη ομοιομορφία καρπού
•Χωρίς αγκάθι
•Διατηρεί το χρώμα καθόλη τη διάρκεια του κύκλου