Περιγραφή

Σαλάτα τύπου Iceberg με πολύ καλό μέγεθος και βάρος. Πολύ καλή ομοιομορφία των κεφαλών. Πλήρης αντοχή σε Bremia.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-37EU/Nr:0