Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

Bl:30-32EU/Nr:0/Pb LMV:1