Περιγραφή

Κόκκινο μαρούλι και για πρώτη φορά με μεγάλο μέγεθος, έντονο χρώμα και πολύ καλή εναλλαγή εσωτερικά πράσινου και κόκκινου χρώματος. Ιδανικό για μίγματα σαλάτας.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-27,30-32,37EU/Nr:0/Pb LMV:1