Περιγραφή

Η πρώτη κόκκινη butterhead θερμοκηπίου με έντονο χρώμα (double red) και πλήρης σε ανθεκτικότητες. Κύρια περίοδος συγκομιδής από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Μάρτιο.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-32EU