Περιγραφή

Ποικιλία με πολύ καλή συμπεριφορά στο ξεβλάστωμα. Ανήκει στην κατηγορία midi-large cos, ενώ έχει ανοιχτή καρδιά και σκούρο πράσινο φύλλο, με περισσότερα φύλλα ανά κεφαλή.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-26,32EU/Nr:0 LMV:1