Περιγραφή

Ποικιλία με πολύ καλή συμπεριφορά στο ξεβλάστωμα. Ανήκει στην κατηγορία midi-large cos και με ανοιχτή καρδιά. Σκούρο πράσινο φύλλο και περισσότερα φύλλα ανά κεφαλή.

Ανθεκτικότητες

Bl:32EU/Nr:0 LMV:1