Περιγραφή

•Iceberg ποικιλία με μεγάλη διατηρησιμότητα στο χωράφι
•Κατάλληλη για χρήση σαν τεμάχιο αλλά και για κομμένη σαλάτα
•Μεγάλο παράθυρο συγκομιδής και αργό ξεβλάστωμα
•Κατάλληλη για καλλιέργεια την περίοδο της άνοιξης
•Πλήρης αντοχή σε Bremia και στην κόκκινη αφίδα

Ανθεκτικότητες

Bl:29-39EU/Nr:0/Pb