Περιγραφή

Κόκκινη Batavia, στιβαρή και με μεγάλο μέγεθος. Κατάλληλη για καλλιέργεια όλο τον χρόνο. Σχεδόν πλήρης αντοχή σε Bremia και στην κόκκινη αφίδα και πολύ καλή συμπεριφορά στο φουζάριο.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-34,36EU/Nr:0 LMV:1/Fol:1