Περιγραφή

•Κόκκινη Batavia, στιβαρή και με μεγάλο μέγεθος
•Κατάλληλη για καλλιέργεια όλο τον χρόνο
•Σχεδόν πλήρης αντοχή σε Bremia και στην κόκκινη αφίδα και με πολύ καλή συμπεριφορά στο φουζάριο

Ανθεκτικότητες

Bl:29-34,36,39,40EU/Nr:0 LMV:1/Fol:1