Περιγραφή

Σαλάτα τύπου Lollo Rossa ιδανική για καλλιέργεια θερμοκηπίου.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-27,30-32EU/Nr:0