Περιγραφή

Σαλάτα τύπου Lollo Rossa ιδανική για καλλιέργεια θερμοκηπίου.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-27,30-32,37EU/Fol:4/Nr:0