Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

Bl:16-26,31,32EU/Nr:0/Pb