Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

Bl:16-30,32,33EU/Nr:0 Ss (Rs)/LMV:1