Περιγραφή

Iceberg ποικιλία με καλό μέγεθος, ομοιομορφία και πολύ γρήγορη ανάπτυξη. Ιδανική για φυτεύσεις μέσα Αυγούστου και Σεπτέμβρη. Πλήρης αντοχή σε Bremia.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0