Περιγραφή

Νέα ποικιλία κλασικού large romaine με περιόδους καλλιέργειας φθινόπωρο και χειμώνα.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-30,32,33EU/Nr:0 Ss (Rs)/Fol:1