Περιγραφή

Σαλάτα τύπου Batavia με βαθύ κόκκινο χρώμα που διατηρεί ακόμα και σε θερμοκήπιο. Κατάλληλη για καλλιέργεια και σε υδροπονία. Σχεδόν πλήρης αντοχή σε Bremia.

Ανθεκτικότητες

Bl:29-34,36,39,40EU/Nr:0 LMV:1