Περιγραφή

Πολύ καλή συμπεριφορά στο ξεβλάστωμα, ιδανικό για τις δύσκολες συνθήκες του καλοκαιριού σε περιοχές με υψόμετρο.

Ανθεκτικότητες

Fol:1,4