Περιγραφή

Μεγάλη ανοιχτοπράσινη σαλάτα θερμοκηπίου με καλή συμπεριφορά σε θερμές περιόδους.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-26,31,32EU/Pb