Περιγραφή

Σαλάτα τύπου butterhead με ανοιχτοπράσινο χρώμα, κλασικό σχήμα για καλλιέργεια θερμοκηπίου, με συγκομιδή την περίοδο του καλοκαιριού. Καλό μέγεθος και πολύ καλή συμπεριφορά στο ξεβλάστωμα.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-26,31,32EU/Pb