Περιγραφή

Lollo bionda για θερμοκηπιακή καλλιέργεια την περίοδο του χειμώνα. Πολύ καλό επίπεδο αντοχών και γρήγορη ανάπτυξη στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Ανθεκτικότητες

Bl:29-33EU/Nr:0