Περιγραφή

Περίοδος μεταφυτεύσεων εβδομάδα 39 έως εβδομάδα 42 με αντοχή στο ξεβλάστωμα. Επίσης πολύ καλύτερη συμπεριφορά στο μεταχρωματισμό του νεύρου (Pink Rib) που συμβαίνει πριν, αλλά και μετά τη συγκομιδή.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-37EU/Nr:0