Περιγραφή

Η καλλιέργεια μπορεί να γίνει όλο τον χρόνο με παραγωγή πιο compact κεφαλών σαλάτας. Το υπόστρωμα μπορεί να είναι υλικό υδροπονίας αλλά και χώμα. Είναι ανθεκτική στο κεφάλωμα, στο στρίψιμο αλλά και στο ξεβλάστωμα.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-26,32EU LMV:1/Fol:4