Περιγραφή

Σαλάτα τύπου oak leaf με πολύ καλή συμπεριφορά στο ξεβλάστωμα και στο μη σχηματισμό συνεκτικής κεφαλής.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-26,31,32EU/Fol:4/Nr:0/Pb LMV:1