Περιγραφή

Σαλάτα πράσινη με πολύ αργό σχηματισμό κεφαλής, χαρακτηριστικό που είναι επιθυμητό για τον συγκεκριμένο τύπο σαλάτας. Ιδανική λόγω του χρώματος και για τα μίγματα έτοιμης κομμένης σαλάτας. Καλλιέργεια υπαίθρια αλλά και στο θερμοκήπιο.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-31,34,36EU/Nr:0 LMV:1