Περιγραφή

Σαλάτα με ανοιχτό πράσινο χρώμα και μαλακό φύλλο. Περιοχές φύτευσης η Δυτική Ελλάδα και περίοδοι φύτευσης το φθινόπωρο και ο χειμώνας.

Ανθεκτικότητες

Pb