Περιγραφή

Νέα σαλάτα τύπου multileaf Butterhead με καλύτερη συμπεριφορά στο ξεβλάστωμα και ανθεκτικότητα στην αφίδα Nasanovia Nigri.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-36EU/Nr:0