Περιγραφή

Σγουρή batavia με πιο compact σχήμα και σκούρο πράσινο χρώμα. Ταχύτητα σε ανάπτυξη και βάρος υψηλότερο στο τελικό προϊόν (περισσότερα φύλλα ανά κεφαλή).

Ανθεκτικότητες

Bl:16-27,30-32EU/Nr:0/Pb LMV:1/Fol:1