Περιγραφή

Μαρούλι κατηγορίας midi large με πολύ καλή ανοχή στο ξεβλάστωμα και ανοιχτοπράσινο χρώμα. Ιδανικό για μαρούλι ανά τεμάχιο.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-27,30-32,37EU/Fol:1/Nr:0/Pb Ss (Rs)