Περιγραφή

Babyleaf τύπου batavia για καλλιέργεια υπαίθρια και θερμοκηπίου.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-35EU/Nr:0