Περιγραφή

Babyleaf τύπου batavia για καλλιέργεια υπαίθρια και θερμοκηπίου.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-36EU/Nr:0