Περιγραφή

Babyleaf τύπου batavia για καλλιέργεια υπαίθρια και θερμοκηπίου.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-33EU/Nr:0