Περιγραφή

Σαλάτα τύπου batavia με πιο compact σχήμα και σκούρο πράσινο χρώμα. Ιδανική για καλλιέργεια σε υδροπονία καιτις περιόδους φθινόπωρο αλλά και χεμώνα στο θερμοκήπιο.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-27,30-32EU/Nr:0/Pb LMV:1